Kalová čerpadla
PH - 1200 / 2400
vhodné k doplňování
cisteren i k čerpání
ze zatopených prostor

kalové čerpadlo
PH - 2400

kalové čerpadlo
PH - 1200