Bateriový ventilátor PH-VP bat 450
je určen k rychlému odvětrání
uzavřených prostorů
Přetlakový bateriový ventilátor PH-VP bat 450
vhodný pro použití v uzavřených prostorech
PAVLIŠ a HARTMANN
www.phhp.cz