Zásahové batohy
s vybavením pro
hašení lesních
požárů

zásahové batohy Bag 4H
Basic / Classic / Proline

s výbavou pro
hašení lesních požárů